Canlı Çərcivələr

İş siyasətini təyin etdiyi Xətai Sənət Mərkəzinin nəzdində olan Çərçivə bölməsi, əsərlərin vaxtında təslim edilməsi və istənilən məhsulun ilk gündən etibarən daha canlı olması üçün həvəslə çalışır.