Plastik çərçivələr

Taxta çərçivələr

Alminium çərçivələr

Hazır çərçivələr

Paspartu kartonları

Güzgü

İnstalyasiya xidməti

Canlı Çərcivələr

İş siyasətini təyin etdiyi Xətai Sənət Mərkəzinin nəzdində olan Çərçivə bölməsi, əsərlərin vaxtında təslim edilməsi və istənilən məhsulun ilk gündən etibarən daha canlı olması üçün həvəslə çalışır.